این سخن از کیست؟ اگر دین ندارین لااقل آزاد مرد باشید.

این سخن از کیست؟ اگر دین ندارین لااقل آزاد مرد باشید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی