امام خامنه ای تحریم جمهوری اسلامی ایران رابه چه مرحله ای از اسلام تشبیه فرمودند؟

امام خامنه ای تحریم جمهوری اسلامی ایران رابه چه مرحله ای از اسلام تشبیه فرمودند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی