لطفا فقط متاهلها این صفحه را بیند

اگه مجردها هم بیکار بودند حتما ببینند

فقط کامنت    

  چت کردن با naghme
naghme ١٠ مهر ٩٩
عضو قدیمی سایت
ایجاد کننده

نخستین بار بستنی در ایتالیا ساخته شد
در حال حاضر آمریکایی ها رکوردار بستنی خوردن در جهان هستند .

ضرب المثل

عجله کار شیطان است ( شتاب و عجله موجب ناقص شدن انجام کارها می شود)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
مکانیک
رهام1380
هوافضا
رهام1380
فرومغناطیس
رهام1380