مسابقات . تست هوش. تفاوتها و.

مسابقات .. تست هوش.. تفاوتها و....

فقط کامنت    

الناز33 ٨ فروردين ٩٧

پسرک

پسرک بامعرفت ٢٨ دي ٩۶

نکته انحرافی داره اینجا مسله داره مارو زور میکنه ما 7 و 5 و 2 رو جمع کنیم ! در حالی که باید 7 و 5 و 3 رو جمع کنیم که میشه 15 هزار

الناز33 ٢٣ دي ٩۶

خیلی اسونه فقط انحرافی داره

ستاره ss ٢٠ دي ٩۶

داده ب همون نفر اول مگه سه تومن نداده بهش خودمم نفهمیدم

مدیر1 ٢ دي ٩۶

الناز33 ٢ دي ٩۶

هنگ نکنین صلوات

عضو نقره ای سایت
الناز33 ٨ فروردين ٩٧

پسرک بامعرفت ٢٨ دي ٩۶

در واقع همون 8 ضرب در 12 است که میشه 96

عضو نقره ای سایت