چطوری تقلب کنیم

تو میتونی

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33

http://www.ordup.com/poll/28832


توبه

http://www.ordup.com/poll/7989


هر سه مورد

http://www.ordup.com/poll/13941


114

http://www.ordup.com/poll/33665


نماز

http://www.ordup.com/poll/26257


مرتضی پاشایی

http://www.ordup.com/poll/18188


114

http://www.ordup.com/poll/7299


هر گاه بعد از نون ساکن حروف حلقی بیاید .نون ساکن ظاهر باید شود

http://www.ordup.com/poll/37743


امام رضا

http://www.ordup.com/poll/36662


حمد

http://www.ordup.com/poll/4553


اسرافیل
ززههرراا ٢۴ بهمن ٩٧

عضو نقره ای سایت
ایجاد کننده

دانشمندان معتقدند که اتمسفر اولیه زمین ، محفظه واکنش هایی برای تولید مولکولهای خاص بوده که طی ملیون ها سال ، به موجودات زنده تکامل پیدا کرده اند . انرژی لازم برای چنین واکنش هایی به وسیله اشعه ماوراء بنفش خورشید و صاعقه ها تامین می شده است . این انرژی ، گازهایی از قبیل متان ، هیدروژه ، آمونیاک و دی اکسید کربن و بخار آب را با هم ترکیب کرده تا مواد ساده ای نظیر آمینواسید و ندها را پدید آورد.

ضرب المثل

داغ به جیگرش گذاشته (کنایه از در حسرت چیزی بودن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1824 تأیید کننده: امید@
ایران از نظر تولید گاز در رتبه ی چندم جهان است؟
(1) اولین تولید کننده
(2) دومین تولید کننده
(3) سومین تولید کننده
(4) چهارمین تولید کننده
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1824:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا