چطوری تقلب کنیم

تو میتونی

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33

http://www.ordup.com/poll/28832


توبه

http://www.ordup.com/poll/7989


هر سه مورد

http://www.ordup.com/poll/13941


114

http://www.ordup.com/poll/33665


نماز

http://www.ordup.com/poll/26257


مرتضی پاشایی

http://www.ordup.com/poll/18188


114

http://www.ordup.com/poll/7299


هر گاه بعد از نون ساکن حروف حلقی بیاید .نون ساکن ظاهر باید شود

http://www.ordup.com/poll/37743


امام رضا

http://www.ordup.com/poll/36662


حمد

http://www.ordup.com/poll/4553


اسرافیل
ززههرراا ٢۴ بهمن ٩٧

عضو نقره ای سایت
ایجاد کننده

گل مینا، شقایق و بسیاری از گلهای دیگر در مناطق بیابانی می رویند. گیاهان در ماه هایی از سال که هوا بسیار گرم وشک است ، از بین می روند. اما تخم آنها زیر خاک زنده می ماند. وقتی باران می بارد ، در مدت چند هفته ، گیاهان جدید سر از خاک بیرون می آورند و فرشی از گل در بیابان به وجود می آید.

ضرب المثل

جایی رفت که عرب نی انداخت ( به محلی عزیمت نموده که بازگشتی برای او نیست )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 5401 تأیید کننده: کچل گیسو
مواد زايد در درون كدام اندامك سلول انباشته مي شوند
(1) شبكه آندوپلاسمي
(2) ليزوزوم
(3) دستگاه گلژي
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 5401:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا