دلتنگیها

خدای خوبم!!!!
هرگز کسی را به آنچه قسمتش نیس عادت نده.

فقط کامنت    

چت کردن با nafas 6
nafas 6 از فارس ١٠ مرداد ٩۶


چت اورداپ

محمدرضا یزد ١٩ آذر ٩۶

همشهری خوبی ...چ خبرا دماقت چاقه ..برو صحفه من مطلب بزار ...از من حمایت کن

nafas 6 ١٢ مهر ٩۶

الناز

الناز33 ٢ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ