معمای شماره 10

اگر میتوانید جواب این معما را در 7 ثانیه بدهید

فقط کامنت    

ایجاد کننده

حضرت نوح 950 سال پیامبری کرد.

ضرب المثل

باب دندان کسی بودن (موافق طبع یا مناسب مزاج کسی بودن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32757 تأیید کننده: کوروش.
برای باز شدن محتوای هر پوشه در پنجره مجزا کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟
(1) Show common tasks in folders
(2) Use windows classic folders
(3) Open each folder in the same window
(4) Open each folder in its own window
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32757:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا