arash99

فریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

چت کردن با arash99
arash99 از اصفهان ١۴ مرداد ٩۶
_
arash99 ١۴ مرداد ٩۶

هنوز زنده اید

سامان اندی ١۴ مرداد ٩۶

maryam p r ١۴ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
arash99
arash99
چت اورداپ
فریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
تاریخ عضویت: 13 تير 90
تولد: 30 خرداد
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (کامپیوتر)
2,038 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
arash99
آخرین حضور: 14 مرداد 96
موزیک مورد علاقه arash99


تشکر و قدردانی رسمی arash99

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده arash99