اوقات شرعی شهرها

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
اذان

فقط کامنت    

ایجاد کننده

تحقیقات نشا داده است که لوبیا قزمز شبیه کلیه انسان می باشد ، در بهبود عملکرد کلیه نقش بسزایی دارد.

ضرب المثل

دردی را دوا کردن ( چاره کردن ، علاج کردن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 31740 تأیید کننده: *بیدار*
كدام عبارت صحیح است؟
(1) اموال منقول خارج از محل كار یا محل سكونت محكوم‌علیه در صورتی قابل توقیف است
(2) چنانچه عین محكوم‌به غیرمنقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حق
(3) اموال منقولی كه داخل محل سكونت یا محل كار محكوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌ش
(4) مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم‌علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست كه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 31740:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا