دنیای شیرین

فقط کامنت    

ایجاد کننده

این رکورد به منطقه عزیزیه در بیابان صحرا تعلق دارد. در سال 1922 میلادی دما در این منطقه به 58 درجه سانتی گراد رسید.

ضرب المثل

آب در دست داری بگذار و بیا (با عجله و شتاب آمدن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 18814 تأیید کننده: معرفت
-ﮐﺪام ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و ﺑﺎلاﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺸﺮﯾﺖ و دﺳﺘﻮرات ﻣﻌﻨﻮي است؟
(1) ﻒ:ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن
(2) ب:ﻧﻬﺞ اﻟﺒلاغه
(3) ج:ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿه
(4) د:ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰا
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 18814:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا