اسمهای دخترانه ترکی

سانای
پینار
الناز
نازلی
آیاتای

فقط کامنت