مدافعان حرم بانوی مقاومت

بسیجی شهید کمیل قربانی

فقط کامنت    

چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ١ مرداد ٩٧
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

بزرگ ترین مجتمع نیروگاهها خورشیدی دنیا ، در صحرا ماهاوی در کالیفرنیا قرار دارد . بیابانهای داغ برای تاسیس نیروگاههای خورشیدی است.

ضرب المثل

پایش لب گور است (مرگ او نزدیک است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 37405 تأیید کننده: مدیر1
گدام یک از صفات ثبویه خداوند است؟/4/
(1) منتقم
(2) حرکت
(3) جبار
(4) 1و3
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 37405:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا