لیلا فروهر مرد -مرگ لیلا فروهر

لیلا فروهر مرد
لیلا فروهر براثر ایست قلبی درگذشت مدیربرنامه های وی مرگ وی را تایید کرد
خواننده لس انجلسی دیشب در منزل شخصی
خود درگذشت خبر در گذشت این خواننده
بازتاب وسیعی دربین شبکه های بیگانه
داشت لیلا فروهر بر اثر ایست قلبی درگذشت

فقط کامنت    

  چت کردن با admin
admin از مرکزی ٢٣ مرداد ٩٨


چت اورداپ

reza rezaei ٢٧ آذر ٩٨

شایعه پراکنی نکن ادمین

marjan24 ٢٨ آبان ٩٨

هادی0098 ٢۵ مهر ٩٨

لیلا فروهر مرد لیلا فروهر براثر ایست قلبی درگذشت مدیربرنامه های وی مرگ وی را تایید کرد خواننده لس انجلسی دیشب در منزل شخصی خود درگذشت خبر در گذشت این خواننده بازتاب وسیعی دربین شبکه های بیگانه داشت لیلا فروهر بر اثر ایست قلبی درگذشت

admin ٢۵ مهر ٩٨

marjan24 ٣١ مرداد ٩٨

وبمستر