شبکه اجتماعی استان فارس

چت کردن با sattar
sattar از فارس ١۴ ساعت قبل


چت اورداپهستی1 ٧ ساعت قبل

سلطان مسعود ٨ ساعت قبل

sattar ٨ ساعت قبل

اژده ها...یه مدتیه اینجا فقط بهم توهین میشه و مدیرا هم به هر دلیلی از گفتن اسم کسی که داره بهم فحش میده طفره میرن....منم زدم به فاز بی ادبی..اینجا وقتی فحش بدی و بی حیا باشی بهتر باهات رفتار میکنن...لابد رسم اورداپ اینه و باید تابع رسم و عرف اینجا بود...ِ

اژده ها ١٣ ساعت قبل

از وختی این پهلون پنبه به دنیا اومده کلا کل زندگی تو با گوه یکی کرده هرچی پست میزاری توش حرف از کثافت کاری و خراب کاریه اینم شد زندگی تو برا خودت ساختی داشتی مثل آدم درجه های سابقتو پس می گرفتی کم کم میتونستی برا خودت یه پادگان تاسیس کنی ببین به یه سرباز خونه ساده قناعت کردی چی شد روزگارت [osm0

یااسین ١۴ ساعت قبل

parnya ١۴ ساعت قبل

پسره خو

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٨ ساعت قبل


چت اورداپ

الناز33 ٨ ساعت قبل

پوریا1362 ٨ ساعت قبل

چه نقاشی اوشملی

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٩ ساعت قبل
بچه ها سلومممم
من اومدم. خوش. اومدمممم
میهمان 123 ٩ ساعت قبل

علیک سلام

پوریا1362 ٩ ساعت قبل

سلووووم

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٩ ساعت قبل
چرا همه ساکتن
اه
عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ١۴ ساعت قبل


چت اورداپsattar ١۴ ساعت قبل

به بعد پستهای من سرشار از بی ادبیه...

parnya ١۴ ساعت قبل

نرگس23 ١۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان فارس
چت روم های شهرهای فارس
دانشجویان فنی و حرفه ای فارس
دانشجویان علوم ریاضی و فنی فارس
دانشجویان علوم تجربی فارس
دانشجویان علوم انسانی فارس
دانشجویان هنر فارس
دانشجویان زبان های خارجی فارس