شبکه اجتماعی استان فارس

چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس دیروز
سلاممممم
gandomi دیروز

سلام علیکم

پوریا کفترباز دیروز

سلم خوفی....

مسعودآریایی دیروز

سلام خوش اومدی

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ١٠ خرداد ٩٨
سلام
چرا منو من تنظیمات نداره
عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ٩ خرداد ٩٨
سلام
چرا
منو
واسه من خرابه
الناز33 ٩ خرداد ٩٨

سلام.. ممکنه از مرورگرت باشه..(ترجیحا موزیلا و اوپرا بنصب).. ممکنه از صفحاتی مثل چتروم یا مشخصات زده باشین( از پاتوق اقدام بشه)

0افسانه0 ٩ خرداد ٩٨

منم با زهره موافقم

زهره 21 ٩ خرداد ٩٨

هروقت خراب بود خروج بزن به کارای دیگت برس

سوگند ٩ خرداد ٩٨

دارم انرژی منفی میدم ازیزم

*زهرا* ٩ خرداد ٩٨

چرا نشه

سوگند ٩ خرداد ٩٨

نه به حول قوه خدا درست نمشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ۵ خرداد ٩٨
چرامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابه
عضو چت اورداپ
چت کردن با پوریا1362
پوریا1362 از فارس ١۶ ارديبهشت ٩٨
اغا
یه
سوال
سوال
سوال
چرا همه من و مسدود کردن
بخدا گناه دالم
حوصلم سر میره اینجوری کسی نیست اذیتش کنم
پوریا1362 ۴ خرداد ٩٨

سما تو زلزله مرد روحش شاد

دنیا000001 ١٧ ارديبهشت ٩٨

مریسا7 ١۶ ارديبهشت ٩٨

میخوای مثل عابدی طلسمتوبکنم پنج میگیرم

خزان بوشهر ١۶ ارديبهشت ٩٨

تو همان نبودی دنبال سما میگشتی

پوریا1362 ١۶ ارديبهشت ٩٨

من دوست اورداپی موخوامممم

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان فارس
چت روم های شهرهای فارس
دانشجویان فنی و حرفه ای فارس
دانشجویان علوم ریاضی و فنی فارس
دانشجویان علوم تجربی فارس
دانشجویان علوم انسانی فارس
دانشجویان هنر فارس
دانشجویان زبان های خارجی فارس