عبارت ((لافتی الی علی،لاسیف الی ذوالفقار)) که در حق امام علی(ع) میباشد در کدام جنگ به او اعطا گردید؟

عبارت ((لافتی الی علی،لاسیف الی ذوالفقار)) که در حق امام علی(ع) میباشد در کدام جنگ به او اعطا گردید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی