سوره ای از قران که دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟

سوره ای از قران که دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی