اين سخن از كيست؟كسي كه زبانش راستگو باشد، اعمالش تزکيه مي گردد. mina72

اين سخن از كيست؟كسي كه زبانش راستگو باشد، اعمالش تزکيه مي گردد. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی