در فصل تابستان در شهرهاي شمالي ايران احساس خفگي و گرما مي كنيم .چرا؟

در فصل تابستان در شهرهاي شمالي ايران احساس خفگي و گرما مي كنيم .چرا؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی