(ریاض العدل ) لقب کدامیک ازکتب دینی زیراست ؟

(ریاض العدل ) لقب کدامیک ازکتب دینی زیراست ؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قران کریم (6 نفر)
  • نهج البلاغه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی