طولانی ترین مترو جهان ساخته کدام کشور است‏?و درکدام شهرآن کشورساخته شده است‏?‏

طولانی ترین مترو جهان ساخته کدام کشور است‏?و درکدام شهرآن کشورساخته شده است‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی