هیتلر چگونه ب مرگ رسید؟؟؟؟؟

هیتلر چگونه ب مرگ رسید؟؟؟؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • انگلیسی ها او را ترور کردن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی