از نظر قران کریم رتبه زن بالاتر است یا رتبه مرد؟

از نظر قران کریم رتبه زن بالاتر است یا رتبه مرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی