نام يكى از بزرگترين موجودات دريايى كه در نهج البلاغه ذكر شده است چيست؟

نام يكى از بزرگترين موجودات دريايى كه در نهج البلاغه ذكر شده است چيست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی