زبان مادری مردم شهرستان دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان.

زبان مادری مردم شهرستان دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی