این حدیث از کیست:زشت گويي شکوه و مروت را لکه دار مي کند.

این حدیث از کیست:زشت گويي شکوه و مروت را لکه دار مي کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی