مردم بعد از کدام حدیث توسط پیامبر به حضرت علی تبریک گفتند؟

مردم بعد از کدام حدیث توسط پیامبر به حضرت علی تبریک گفتند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی