املای کدوم کلمه به معنای (خطا و لغزش) درست است؟

املای کدوم کلمه به معنای (خطا و لغزش) درست است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی