به نظر شما برای جابجا شدن و یا فرار از دست یک تک تیرانداز بین هر گلوله چقدر زمان لازم داری

به نظر شما برای جابجا شدن و یا فرار از دست یک تک تیرانداز بین هر گلوله چقدر زمان لازم داری

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی