کدام يک از سوره های قرآن همنام قبيله پيامبر اکرم(ص) است؟

کدام يک از سوره های قرآن همنام قبيله پيامبر اکرم(ص) است؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بقره (15 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی