کدام يک از سوره های قرآن همنام قبيله پيامبر اکرم(ص) است؟

کدام يک از سوره های قرآن همنام قبيله پيامبر اکرم(ص) است؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بقره (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی