علت باخت پرسپولیس مقابل استقلال ؟

علت باخت پرسپولیس مقابل استقلال ؟

تاکنون 116 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • غرور کاذب این تیم (40 نفر)
  • بازی خوب بازیکنان استقلال (27 نفر)
  • تاکتیک اشتباه (26 نفر)
  • و یا قضیه 3تا 3تا 3تا بود (23 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی