بیشترین گلی که تیم پرسپولیس در یک بازی به استقلال زد؟

بیشترین گلی که تیم پرسپولیس در یک بازی به استقلال زد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی