زننده ی گل قهرمانی اسپانیادرجام جهانی 2010آفریقای جنوبی کی بود؟

زننده ی گل قهرمانی اسپانیادرجام جهانی 2010آفریقای جنوبی کی بود؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی