اولین کسی ک بعد از وفات پیامبر با وصیت ایشان قرآن را جمع آوری کرد ک بود

اولین کسی ک بعد از وفات پیامبر با وصیت ایشان قرآن را جمع آوری کرد ک بود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی