اولين فرشته‌اي كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟

اولين فرشته‌اي كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی