در صورتی كه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

در صورتی كه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نشود:

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌كند و این قرار قطعی است. (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

  • admin
  • ١۵ ارديبهشت ٩٧