منفور ترین امر حلال نزد خدا در قرآن . هدف این سوال فهمیدن موضوعی مهم بود.

منفور ترین امر حلال نزد خدا در قرآن . هدف این سوال فهمیدن موضوعی مهم بود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی