این شعر از کیست :آخر از راه دل و ديده سر آرد بيرون نيش آن خار که از دست تو در پاي من است

این شعر از کیست :آخر از راه دل و ديده سر آرد بيرون نيش آن خار که از دست تو در پاي من است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی