مشاور حیله گر معاویه چه نام داشت؟

مشاور حیله گر معاویه چه نام داشت؟

تاکنون 19 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • عمروعاص (17 نفر)
  • ابوموسی اشعری (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی