قدبلندترین دانش آموز ایران که 13 سال سن دارد قدش چقدر است؟ و در کدامیک ازشهرهای زیر است؟

قدبلندترین دانش آموز ایران که 13 سال سن دارد قدش چقدر است؟ و در کدامیک ازشهرهای زیر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 198 سانت _همدان_همدان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی