ضرب المثل:مادر زنت دوستت دارد یعنی چه؟

ضرب المثل:مادر زنت دوستت دارد یعنی چه؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مادر زنت دوستت دارد (7 نفر)
  • مادر زن به شما اهمیت میدهد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی