ضرب المثل: جان کسی را به لب اوردن کنایه از چیست؟( ahbdolla )

ضرب المثل: جان کسی را به لب اوردن کنایه از چیست؟( ahbdolla )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی