مردم روسيه در كدام ماه انقلاب اكتبر را جشن ميگيرند؟ {زئووس0831}

مردم روسيه در كدام ماه انقلاب اكتبر را جشن ميگيرند؟ {زئووس0831}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی