چه کسی 30سکه ی نقره گرفت و حضرت عیسی(ع)رو به سربازان رومی لو داد؟ ({sorush})

چه کسی 30سکه ی نقره گرفت و حضرت عیسی(ع)رو به سربازان رومی لو داد؟ ({sorush})

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی