«الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟

«الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟

تاکنون 59 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چاثیه (57 نفر)
  • فصلت (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی