«الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟

«الشریعه» نام دیگر کدام سوره است؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • چاثیه (3 نفر)
  • فصلت (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی