استاد كانگ شين چال در رشته تكواندو داراي دان چند بوده و چند سال سابقه ورزشي دارد؟

استاد كانگ شين چال در رشته تكواندو داراي دان چند بوده و چند سال سابقه ورزشي دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی