جعبه سیاه درون هواپیما چه رنگ است ؟؟؟

جعبه سیاه درون هواپیما چه رنگ است ؟؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی