کدام موجود دریایی خود را شبیه برگ کاهو میکند که دشمن را گول بزند؟

کدام موجود دریایی خود را شبیه برگ کاهو میکند که دشمن را گول بزند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی