در برج ایفل از چند پیچ استفاده شده ؟؟؟

در برج ایفل از چند پیچ استفاده شده ؟؟؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دو میلیون (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی