نشاسته در حضور ید چه رنگی می شود؟

نشاسته در حضور ید چه رنگی می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی