لقب اسوه‌ی حسنه در کدام سوره‌ی قرآن کريم آمده است

لقب اسوه‌ی حسنه در کدام سوره‌ی قرآن کريم آمده است

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آيه‌ی 29 فتح (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی